← Επιστροφή στις υπηρεσίες

Εξειδικευμένες ορθοδοντικές θεραπείες

Στα ιατρεία μας παρέχονται ορθοδοντικές θεραπείες σε άτομα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως:

  • με χειλεο-γναθο-υπερωιο-σχιστίες,

  • με κρανιοπροσωπικά σύνδρομα ή διάφορες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες,

  • με προβλήματα κροταφογναθικής δυσλειτουργίας,

  • με αποφρακτική άπνοια ύπνου ή

  • με έντονα σκελετικά προβλήματα που η αντιμετώπισή τους απαιτεί τον συνδυασμό ορθοδοντικής και ορθογναθικής χειρουργικής.