← Επιστροφή στις υπηρεσίες

Γλωσσική Ορθοδοντική

Όταν οι νεαροί ή οι ενήλικες ασθενείς δεν επιθυμούν την οποιαδήποτε αισθητική επιβάρυνση αλλά δεν έχουν πρόβλημα με την πιθανή δυσφορία κατά τη μάσηση, την κατάποση και την ομιλία, μπορούν να επιλέξουν να θεραπευτούν ορθοδοντικά με ακίνητες συσκευές τοποθετημένες γλωσσικά (γλωσσικά σιδεράκια).