Σύγχρονη Ορθοδοντική |Ορθοδοντική Εκπαίδευση και Παροχή Ορθοδοντικών Υπηρεσιών Υγείας

Καθηγητής Μόσχος Α. Παπαδόπουλος | Ειδικός Ορθοδοντικός για Παιδιά, Έφηβους και Ενήλικες

www.orthodontics.net.gr


Home | Ιατρείο | Βιογραφικό | Συνδέσεις | Επικοινωνία

                           Σύντομο Βιογραφικό | Αναλυτικό Βιογραφικό | Βιβλία | Σεμινάρια


 

 

 

 

 

 

Μόσχος Α. Παπαδόπουλος
Καθηγητής,
Διευθυντής Εργαστηρίου και Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα [σε μορφή PDF στα αγγλικά]

 


© Innovative Orthodontics | Prof. Moschos A. Papadopoulos | Web: www.orthodontics.net.gr | E-mail: mikepap@dent.auth.gr