Σύγχρονη Ορθοδοντική |Ορθοδοντική Εκπαίδευση και Παροχή Ορθοδοντικών Υπηρεσιών Υγείας

Καθηγητής Μόσχος Α. Παπαδόπουλος | Ειδικός Ορθοδοντικός για Παιδιά, Έφηβους και Ενήλικες

www.orthodontics.net.gr


Home | Ιατρείο | Βιογραφικό | Συνδέσεις | Επικοινωνία

                           Σύντομο Βιογραφικό | Αναλυτικό Βιογραφικό | Βιβλία | Σεμινάρια


Courses

 

Innovative Orthodontic Treatment: Noncompliance, Nonextraction and Efficient Approaches for the Successful Management of Class II malocclusion

 

This course has been fully or partially presented in several countries in the world, including among others, Bulgaria, Czech Republic, F.Y.R. of Macedonia, Germany, Israel, Jordan, Serbia & Montenegro, and Turkey.

 

Course summary and outline

 

During orthodontic treatment, cooperation or compliance of the patients is a major factor for a successful treatment outcome. Unfortunately, lack of patient's compliance is one of the major problems in orthodontic treatment and often the clinicians have to deal with this issue almost daily. Orthodontic treatment in patients with limited compliance can among others result in a longer treatment time, destruction of the teeth and periodontium, extraction of additional teeth, frustration for the patient and additional stress for the orthodontist and staff. This is the reason why a lot of effort has been put over the years in developing noncompliance techniques.

 

Noncompliance approaches are a very important option for the orthodontic treatment of patients with Class II malocclusion who present minimal or no cooperation, especially when non-extraction treatment protocols have to be utilized. Traditional approaches for the treatment of Class II malocclusion (e.g., extraoral traction, functional appliances, Class II elastics, removable appliances with finger springs) are highly dependent on patient cooperation. Conventional orthodontic procedures usually require patient cooperation, which very often is a significant problem to overcome in order to achieve successful treatment outcomes.

 

During the last decades a great variety of noncompliance appliances and techniques have been proposed in order to correct Class II malocclusion either by advancing the mandible in a more forward position or by distalizing the maxillary molars into a Class I relationship. These approaches include the use of appliances such as the Herbst appliance, the Jasper Jumper, the Sabbagh Universal Spring, the Pendulum appliance, repelling magnets, compressed coil springs and superelastic wires. Most recently, appliances incorporating implants or mini-screws, minimizing the various side effects by using absolute anchorage, have been also introduced for maxillary molar distalization.

 

Aim of this course is to cover the subject of noncompliance Class II orthodontic treatment in a comprehensive and critical way, presenting the most important currently available non-compliance approaches used for the treatment of Class II malocclusion, including implants and mini-screw-implants, while focusing on their mode of action, clinical management, indications and contraindications, advantages and disadvantages, as well as their clinical effectiveness.

 

In detail, the course covers and discusses the following subjects:

 

Part #1    

Part #2    

Appliances to be discussed in detail include:

Part #3    

Appliances to be discussed in detail include:

Part #3

Part #4    

Approaches to be discussed in detail include:


© Σύγχρονη Ορθοδοντική | Καθηγητής Μόσχος Α. Παπαδόπουλος | Web: www.orthodontics.net.gr | E-mail: mikepap@dent.auth.gr