Σύγχρονη Ορθοδοντική |Ορθοδοντική Εκπαίδευση και Παροχή Ορθοδοντικών Υπηρεσιών Υγείας

Καθηγητής Μόσχος Α. Παπαδόπουλος | Ειδικός Ορθοδοντικός για Παιδιά, Έφηβους και Ενήλικες

www.orthodontics.net.gr


Home | Ιατρείο | Βιογραφικό | Συνδέσεις | Επικοινωνία

 


 

Μόσχος Α. Παπαδόπουλος
 

Καθηγητής Ορθοδοντικής Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Ορθοδοντικής | Τμήμα Οδοντιατρικής | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

54124 Θεσσαλονίκη |Τηλ.: 2310-999482 | Fax: 2310-999549

Κινητό τηλ.: 6932-435827 | E-mail: mikepap@dent.auth.gr

 

Διευθυντής Σύνταξης

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση | Επιστημονικό Περιοδικό της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος

Μαυρομιχάλη 95-97 | 11472 Αθήνα | Τηλ. & Fax: 210-3615432 | E-mail: info@grortho.gr

 

Ιατρείο

Μητροπόλεως 53 | 54623 Θεσσαλονίκη | Τηλ. & Fax: 2310-261114

Web: www.orthodontics.net.gr | E-mail: mikepap@dent.auth.gr

 


© Σύγχρονη Ορθοδοντική | Καθηγητής Μόσχος Α. Παπαδόπουλος | Web: www.orthodontics.net.gr | E-mail: mikepap@dent.auth.gr