Σύγχρονη Ορθοδοντική |Ορθοδοντική Εκπαίδευση και Παροχή Ορθοδοντικών Υπηρεσιών Υγείας

Καθηγητής Μόσχος Α. Παπαδόπουλος | Ειδικός Ορθοδοντικός για Παιδιά, Έφηβους και Ενήλικες

www.orthodontics.net.gr


Home | Ιατρείο | Βιογραφικό | Συνδέσεις | Επικοινωνία

                           Σύντομο Βιογραφικό | Αναλυτικό Βιογραφικό | Βιβλία | Σεμινάρια


Βιβλία

 

[Θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader (version 5.0 ή νεώτερη) για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα αρχεία PDF. Κάντε κλικ εδώ για να εγκαταστήσετε το Acrobat Reader.]

 

Papadopoulos MA.

Skeletal Anchorage in Orthodontic Treatment of Class II Malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and miniplates.

Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2014.

   

Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι, Παπαδόπουλος ΜΑ, Παπαδόπουλος ΝΑ.

Χειλεο-γναθο-υπερωιοσχιστίες: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Αθήνα: Οδοντιατρικές Εκδόσεις Μπονισέλ, 2013.

   

Papadopoulos MA.

Orthodontic treatment of the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. [Chinese edition]

Beijing, China: World Publishing Corporation, 2010.

   

Papadopoulos MA.

Tratamiento Ortodóncico en pacientes de Clase II no-colaboradores: Principios y técnicas actuales. [Spanish edition]

Madrid: Elsevier, Mosby, 2007.

   

Papadopoulos MA.

Orthodontic treatment of the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques.

Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006, 2008.

 

Click here to view or download the contents and the preface of the book (in PDF format).

Click here to order [http://us.elsevierhealth.com/product.jsp?isbn=0723433917#description], or visit the Elsevier's website at: http://us.elsevierhealth.com

   

Papadopoulos MA.

Non-compliance distalization: A monograph on the clinical management and effectiveness of a jig assembly in Class II malocclusion orthodontic treatment.

Thessaloniki: Phototypotiki, 2005. [ISBN: 960-630-590-2]

 

Available in Free Full Text (in PDF format).

Click here to receive the PDF version of the book!

 


© Σύγχρονη Ορθοδοντική | Καθηγητής Μόσχος Α. Παπαδόπουλος | Web: www.orthodontics.net.gr | E-mail: mikepap@dent.auth.gr